ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ID 20020607
Related Station ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1957/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
797 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 20020607 1957/10/03 08:00 1997/07/31 09:00