ΓΕΦ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ID 20021702
Related Station ΓΕΦ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1951/08/31
End Date 1965/11/09
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1405 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 20021702