ΓΕΦ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ID 20021801
Related Station ΓΕΦ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 24/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ - ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1953/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1296 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20021801 1954/10/09 16:00 1997/05/31 13:00
1295 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20021801 1954/09/01 08:00 2012/01/31 08:00