ΑΡΝΑ
ID 20023002
Related Station ΑΡΝΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks Ο ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ ΗΤΑΝ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΩΣ 10/7/96. ΑΠΟ 11/7/96 ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ SIAP 10/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΣ/ΤΗΣ ΝΙΚ. ΜΑΓΚΟΣ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, DΕσ=35.6cm, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ(07/
Manufacturer
Model
Start Date 1954/12/07
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1432 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20023002 1954/12/07 09:35 1956/05/25 06:55
64 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20023002 1956/06/04 06:30 1997/01/06 14:00