ΑΙΣΥΜΗ
ID 20026202
Related Station ΑΙΣΥΜΗ
Name
Type ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 02/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΒΡΟΧ/ΤΡΟ, DΕσ=20.0cm
Manufacturer
Model
Start Date 1973/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1440 ΒΑΘΟΣ ΥΓΡΟΥ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Variable step mm 20026202 1976/10/01 09:00 1990/01/25 08:00
951 ΧΙΟΝΙ - ΒΡΟΧΗ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20026202 1962/07/01 08:00 1997/03/31 09:00