ΑΡΙΣΒΗ
ID 20026603
Related Station ΑΡΙΣΒΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
969 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20026603 1967/01/01 08:00 1997/03/31 09:00