ΓΕΦ. ΚΗΠΩΝ
ID 20027201
Related Station ΓΕΦ. ΚΗΠΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 03/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1966/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1321 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20027201 1961/05/01 08:20 2013/12/31 08:00
1322 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20027201 1961/05/15 16:00 1997/03/31 17:00