ΓΕΦ. ΠΕΤΑΛΟΥ
ID 20027501
Related Station ΓΕΦ. ΠΕΤΑΛΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1993/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1325 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20027501 1993/05/19 11:00 2011/12/31 08:00
1326 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20027501 1994/11/13 12:00 1996/12/06 16:00