ΓΕΦ. ΠΕΤΑΛΟΥ
ID 20027502
Related Station ΓΕΦ. ΠΕΤΑΛΟΥ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΡΗΨΗ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1991/10/10
End Date 1992/06/26
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1416 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 20027502