ΓΕΦ. ΠΕΤΑΛΟΥ
ID 20027503
Related Station ΓΕΦ. ΠΕΤΑΛΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ???
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries