ΑΚΟΥΜΙΑ
ID 20028101
Related Station ΑΚΟΥΜΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 04/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ???, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, D=19.0cm, H=1.60m, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - ΘΑΜΠΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1954/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
988 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20028101 1954/01/01 08:00 2019/09/30 09:00