ΑΣΩΜΑΤΟΣ
ID 20028304
Related Station ΑΣΩΜΑΤΟΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
997 ΧΙΟΝΙ - ΒΡΟΧΗ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20028304 1954/06/01 08:00 1996/12/31 08:00