ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ
ID 20029102
Related Station ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Dεσ=19.0cm, H=1.66m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, TAINIEΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(21/06/62-01/09/97)
Manufacturer
Model
Start Date 1962/06/21
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
77 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20029102 1962/09/17 08:30 1996/12/30 17:30