ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ
ID 20029104
Related Station ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1021 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20029104 1962/07/01 08:00 1997/10/31 08:00