ΓΕΦ. ΜΕΣΚΛΩΝ
ID 20029601
Related Station ΓΕΦ. ΜΕΣΚΛΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 04/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ, ΤΟΝ 12/1985 ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ Ο ΠΗΧΕΩΣ=220
Manufacturer
Model
Start Date 1954/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1330 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20029601 1955/12/28 12:00 1996/12/31 20:00
1329 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20029601 1954/06/01 08:00 1996/11/30 08:00