ΓΕΦ. ΜΕΣΚΛΩΝ
ID 20029602
Related Station ΓΕΦ. ΜΕΣΚΛΩΝ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1953/03/10
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1417 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 20029602