ΓΕΦ. ΚΑΛΥΒΩΝ
ID 20029701
Related Station ΓΕΦ. ΚΑΛΥΒΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 04/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ???
Manufacturer
Model
Start Date 1954/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1332 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20029701 1954/10/30 12:00 1996/12/29 12:00
1331 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20029701 1954/09/01 08:00 1996/12/31 08:00