ΓΕΦ. ΚΑΛΥΒΩΝ
ID 20029702
Related Station ΓΕΦ. ΚΑΛΥΒΩΝ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1950/12/10
End Date 1956/06/27
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1418 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 20029702