ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
ID 20030801
Related Station ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 07/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, Α.Μ. Β181, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.55m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1953/12/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1061 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-01-01 08:00 ως 2011-05-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από Αντωναρόπουλο και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 20030801 1953/12/01 08:00 2019/12/31 08:00