ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
ID 20033001
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 241, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.54m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΓΥΑΛΙΝΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1970/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1110 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 2002-01-01 00:00 ως 2011-04-30 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 20033001 1970/02/01 08:00 2011/04/30 01:00