ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
ID 20033003
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1111 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 20033003 1970/02/01 08:00 2011/04/30 09:00