ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
ID 20033004
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1975/03/11
End Date 1984/11/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1114 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step °C 20033004 1975/03/11 08:00 1983/03/31 09:00