ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
ID 20033006
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1975/03/11
End Date 1984/11/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1115 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 20033006 1977/02/01 08:00 1984/11/30 08:00