ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
ID 20033007
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1113 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20033007 1970/02/16 08:00 1997/07/31 09:00