ΓΕΦ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (61+500)
ID 20033701
Related Station ΓΕΦ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (61+500)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1354 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20033701 1980/05/27 09:00 1980/05/27 21:00
1353 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20033701 1972/04/01 08:00 1992/07/31 10:00