ΓΕΦ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (61+500)
ID 20033702
Related Station ΓΕΦ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (61+500)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
90 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20033702 1974/03/09 11:30 1992/08/03 10:00