ΓΕΦ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (61+500)
ID 20033703
Related Station ΓΕΦ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (61+500)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/04/14
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1425 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 20033703