ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ID 20034803
Related Station ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΒΡΟΧ/ΤΡΟ, DΕσ=20.0cm
Manufacturer
Model
Start Date 1969/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1175 ΒΑΘΟΣ ΥΓΡΟΥ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20034803 1957/06/01 08:00 1997/07/31 09:00
1174 ΧΙΟΝΙ - ΒΡΟΧΗ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 20034803 1957/06/01 08:00 1997/07/31 09:00