ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ID 20034806
Related Station ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1957/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1171 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step °C 20034806 1980/12/01 08:00 1984/11/30 08:00