ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ID 20035101
Related Station ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1176 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 2002-01-01 00:00 ως 2012-04-30 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 20035101 1966/06/01 08:00 2019/12/31 00:00