ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ
ID 20041502
Related Station ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1190 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 20041502 1965/09/01 08:00 1989/04/30 09:00