ΓΕΦ. ΜΥΛΛΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1270
Related Station ΓΕΦ. ΜΥΛΛΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ)
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Instrument 20015101
Start Date 1951/08/24 12:00
End Date 1997/01/13 16:00
Time stamps properties
Time scale Variable step
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values