ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1368
Related Station ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ)
Name
Variable ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Unit Of Measurement m³/s
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec)
Instrument 20004603
Start Date
End Date
Time stamps properties
Time scale Variable step
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values