ΑΣΤΕΡΙ -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 2031
Related Station ΑΣΤΕΡΙ
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Τα δεδομένα από 1997-01-01 00:00 ως 2011-03-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο.
Instrument None
Start Date 1997/01/01 00:00
End Date 2011/03/31 01:00
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months