ΔΡΟΣΑΤΟ -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 750
Related Station ΔΡΟΣΑΤΟ
Name
Variable ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Unit Of Measurement mm
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1998-06-01 00:00 ως 2011-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο.
Instrument 20019701
Start Date 1953/04/01 08:00
End Date 2019/08/31 01:00
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months