ΚΕΝΤΡΟ (ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 820
Related Station ΚΕΝΤΡΟ (ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ)
Name
Variable ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ)
Unit Of Measurement °C
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Instrument 20021108
Start Date 1984/08/01 09:00
End Date 1984/08/31 09:00
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months