ΓΕΦ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΠΗΝΕΙΟΥ)
ID 20008101
Related Station ΓΕΦ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΠΗΝΕΙΟΥ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΤΟΝ 06/1956 ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 61.07Μ ΚΑΙ 62.08Μ, ΤΟΝ 02/1987 ΑΠΟΛ. ΥΨΟΜ. 0 ΠΗΧΕΩΣ ΚΑΙ ΕΩΣ 8Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΣΤΑΔΙΕΣ ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΑΚΡΑΙΑ ΒΑΘΡΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΕΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1232 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20008101 1951/09/12 12:00 1994/10/25 20:00
1231 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 2002-01-01 00:00 ως 2012-12-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 20008101 1951/06/01 17:00 2013/12/31 08:00