ΓΕΦ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΠΗΝΕΙΟΥ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1231
Related Station ΓΕΦ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΠΗΝΕΙΟΥ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 2002-01-01 00:00 ως 2012-12-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013.
Instrument 20008101
Start Date 1951/06/01 17:00
End Date 2013/12/31 08:00
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months