ΓΕΦ. ΚΑΚΛΟΜΠΑΣΗ (ΕΝΙΠΕΥΣ)
ID 20008601
Related Station ΓΕΦ. ΚΑΚΛΟΜΠΑΣΗ (ΕΝΙΠΕΥΣ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 170.75Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1960/07/14
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1242 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20008601 1960/12/19 16:00 1995/01/24 20:00
1241 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) . 20008601 1960/07/14 08:00 2013/12/31 08:00