ΓΕΦ. ΚΑΚΛΟΜΠΑΣΗ (ΕΝΙΠΕΥΣ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1242
Related Station ΓΕΦ. ΚΑΚΛΟΜΠΑΣΗ (ΕΝΙΠΕΥΣ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ)
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Instrument 20008601
Start Date 1960/12/19 16:00
End Date 1995/01/24 20:00
Time stamps properties
Time scale Variable step
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values