ΚΑΤΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ
ID 20019903
Related Station ΚΑΤΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
758 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20019903 1953/04/01 08:00 1996/12/31 08:00