ΞΗΡΟΧΩΡΙΟ (ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ)
ID 20020105
Related Station ΞΗΡΟΧΩΡΙΟ (ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
765 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 20020105 1968/05/01 08:00 1998/05/29 09:00