ΞΗΡΟΧΩΡΙΟ (ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 765
Related Station ΞΗΡΟΧΩΡΙΟ (ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ)
Name
Variable ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)
Unit Of Measurement °
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Instrument 20020105
Start Date 1968/05/01 08:00
End Date 1998/05/29 09:00
Time stamps properties
Time scale Variable step
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values