ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
ID 20021501
Related Station ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΦΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1965/03/23
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1291 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20021501 1965/03/23 16:00 1987/07/31 17:00
1290 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20021501 1965/03/23 08:00 2013/08/31 09:00