ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1291
Related Station ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ)
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Instrument 20021501
Start Date 1965/03/23 16:00
End Date 1987/07/31 17:00
Time stamps properties
Time scale Variable step
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values