Κ.Σ.Δ.ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ)
ID 20031601
Related Station Κ.Σ.Δ.ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 1.00Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 07/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1960/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1338 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20031601 1960/12/11 12:00 1997/06/21 17:00
1337 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20031601 1960/05/01 08:00 1997/10/31 08:00