Κ.Σ.Δ.ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1337
Related Station Κ.Σ.Δ.ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks ΣΤΑΘΜΗ (m)
Instrument 20031601
Start Date 1960/05/01 08:00
End Date 1997/10/31 08:00
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months