ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1207
Related Station ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks ΣΤΑΘΜΗ (m)
Instrument 20004601
Start Date 1989/05/01 09:00
End Date 2013/02/28 08:00
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months