ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ)
ID 20004601
Related Station ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1989/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1208 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20004601 1989/12/29 16:00 1997/03/31 13:00
1207 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 20004601 1989/05/01 09:00 2013/02/28 08:00