ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1208
Related Station ΓΕΦ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΙΩΤ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ)
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Instrument 20004601
Start Date 1989/12/29 16:00
End Date 1997/03/31 13:00
Time stamps properties
Time scale Variable step
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values